Ujjain Edition Delhi Edition
 
Naya Nazariya - Urdu Newspaper
The Urdu Daily Naya Nazariya Publish from Ujjain, Bhopal (Madhya Pradesh) and Delhi, India